Propyl Gallate de Shkalla e ushqimit

  • Propyl Gallate(Feed Grade)

    Propyl Gallate de Shkalla e ushqimit

    Emri i produktit: Propil Gallate grade Shkalla e ushqimit

    është një ester i formuar nga kondensimi i acidit galik dhe propanolit.

    Që nga viti 1948, ky antioksidant u është shtuar ushqimeve që përmbajnë vajra dhe yndyrna për të parandaluar oksidimin